Мовно-інтеграційний путівник - asystent językowy i integracyjny ukraiński niemiecki - УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ

€19,99 €25,00

Numer przedmiotu: 10 Zeitoun UG

Nadal 48 Sztuka dostępna!

Zaufanie
Ikona

Шановні читачі,


W przypadku tej książki możesz ją przeczytać, zanim zostanie przekazana lekarzowi. Książka zawiera następujące informacje: możesz zapłacić za podróż do obozów, a także, kiedy udasz się do swoich narządów, zobaczysz płyn w swoim ciele туаціях.


Książkę można czytać na wiele różnych sposobów ях. Jeśli chodzi o zegarek, który widzisz, możesz go wyraźnie odczytać. W przypadku dostawy przed domem znajduje się symbol tego жливості. У разі можливих суперечностей, м дотримувалися норм стандартної мови та To jest różowy telefon komórkowy.


Двомовні словники після кожного ос новного розділу надають всі слова, які в користовуються в основних розді лах в алфавітному порядку.


Окрім інформації промадське життя в Нимеччині, книга містить численн і поради щодо приемного пребування та інших цікаві особливості Нимеччини.