Мовно-інтеграційний путівник - sprach und integrationsbegleiter Ukrainisch Deutsch - УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ

€19,99 €25,00

SKU: 10 Zeitoun UG

Only 48 left!

Trust
Icon

Шановні читачі,


За допомогою цієї книги ми хотіли б полегшити ваше перебування в Ні меччині. Книга покликана допомогти вам зорієнтуватися: як під час походу за покупками, так i пiд час походу до органів влади та візиту до лікаря чи в інших важливих ситуаціях.


У цій книзі представлені приклади речень у найважливіших життєвих ситуаціях. У той же час ви знайдете приклади слів, які можна поєднати iз зразками речень. За допомогою засо бів з утворення прикладів ви можете значно розширити свої можливості. У разі можливих суперечностей, ми дотримувалися норм стандартної мови та кліше розмовної мови.


Двомовні словники після кожного ос новного розділу надають всі слова, які використовуються в основних розді лах в алфавітному порядку.


Окрім інформації про громадське життя в Німеччині, книга містить численні поради щодо приемного пе ребування та інших цікаві особливості Німеччини.